Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

Innehåll om det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 65 träffar.