Hoppa till huvudinnehåll

Gemensam vision fördjupar nordiskt försvarssamarbete

Publicerad

I samband med Nordefcos försvarsministermöte den 29–30 april i Tórshavn, Färöarna, undertecknade de nordiska försvarsministrarna en gemensam vision för det nordiska försvarssamarbetet, Vision 2030. 

Nordefcos försvarsministrar står utomhus bredvid varandra.
Nordefcos försvarsministrar. Foto: Danska försvarsministeriet

Försvarsministrarna från Sverige, Danmark, Finland, och Norge, Islands utrikesminister samt representanter från Färöarnas och Grönlands regeringar möttes för att diskutera säkerhetssituationen i närområdet inklusive Arktis och Nordatlanten, det ryska anfallskriget mot Ukraina och Nato. 

De senaste årens försvars- och säkerhetspolitiska utveckling har stått i fokus för det nordiska försvarssamarbetet. Under det svenska Nordefco-ordförandeskapet 2023 utvecklades nya målsättningar på såväl politisk som militär nivå för att fördjupa samarbetet i Norden, och i förhållande till Nato. Den 30 april undertecknade de nordiska försvars­ministrarna en gemensam vision för hur det nordiska försvarssamarbetet ska utvecklas till 2030.  

I och med detta stärker de nordiska länderna försvarssamarbetet på åtta olika områden: 

  • Strategisk dialog och strategiska överläggningar om aktuella frågor och säkerhetsläget.
  • Förmåga att genomföra och leda multinationella gemensamma operationer.
  • Värdlandsstöd och logistikstöd för att möjliggöra gemensamma operationer.
  • Militär rörlighet till, mellan och ­genom de nordiska länderna.
  • Förmågor, utifrån strategiska och operativa krav.
  • Försvarsmaterielsamarbete för ökad utbytbarhet.
  • Militär försörjningstrygghet för ökad motståndskraft.
  • Totalförsvar för att säkra adekvat stöd från alla delar av samhället till försvarssektorn i alla hotfulla scenarier och lägen.

– De nordiska länderna är eniga i bedömningen att Ryssland kommer att förbli ett hot mot europeisk och global säkerhet under överskådlig framtid. Vi är lika enade i förståelsen av behovet av kollektiva åtgärder för att motverka detta hot. För första gången i modern historia, med Finlands och Sveriges anslutning till Nato, har våra länder valt samma väg för vår säkerhetspolitik, säger de nordiska försvarsministrarna. 

Nordens försvarsministrar och Islands utrikesminister

Pål Jonson, Sveriges försvarsminister

Troels Lund Poulsen, Danmarks försvarsminister

Antti Häkkänen, Finlands försvarsminister

Bjørn Arild Gram, Norges försvarsminister

Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir, Islands utrikesminister

Laddar...