Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges ordförandeskap i N5 och NB8 – nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik

Under 2024 är Sverige ordförande för de informella utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena med de nordiska och baltiska länderna (NB8) och de nordiska länderna (N5). Samarbetena i NB8 och N5 leds av utrikesministrarna som möts flera gånger per år för att diskutera aktuella frågor. Under året kommer fokus ligga på att stärka det säkerhetspolitiska samarbetet i regionen samt fortsatt stöd till Ukraina.

Ansvariga statsråd
Tobias Billström
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Prioriteringar för de svenska ordförandeskapen i NB8 och N5

 • Prioriteringar för de svenska ordförandeskapen i NB8 och N5

  Prioriteringar för de svenska ordförandeskapen i NB8 och N5 är att stärka och fördjupa den nordiska och nordisk-baltiska säkerhetspolitiska dialogen och samarbetet, stå fast vid det regionala orubbliga stödet till Ukraina och deras rätt till frihet, suveränitet och territoriell integritet samt verka för fortsatt globalt stöd för Ukraina och den internationella regelbaserade världsordningen.

  Stärka det säkerhetspolitiska samarbetet i regionen

  Ett viktigt fokus för Sverige under året kommer vara att stärka och fördjupa den säkerhetspolitiska dialogen i regionen.

  Rysslands aggressionskrig mot Ukraina har förändrat det regionala säkerhetsläget. Även de strategiska förutsättningarna förändras i och med Finlands Natomedlemskap och Sveriges kommande anslutning till Nato. Detta både kräver och skapar tillfälle för en fördjupad dialog mellan de nordiska och nordisk-baltiska länderna om hur säkerheten och stabiliteten stärks både på kort och lång sikt.

  Stå fast vid det orubbliga regionala stödet för Ukrainas rätt till frihet, suveränitet och territoriell integritet

  En annan viktig prioritering för Sverige är att stå fast vid det orubbliga stödet för Ukraina och dess rätt till frihet, suveränitet och territoriell integritet.

  Fortsatt gemensamt regionalt stöd till Ukraina är nödvändigt för att landet ska återta sin territoriella integritet och utveckla sin försvarskapacitet och därmed avskräcka från framtida hot. Återuppbyggnad, makroekonomiskt och humanitärt stöd, fortsatt reformarbete, att hålla Ryssland ansvarigt för dess brott mot internationell rätt är alla prioriterade områden. Att Ukraina ytterligare integreras med EU liksom stöd för Ukrainas privata sektor är också prioriterade frågor

  Säkra fortsatt globalt stöd för Ukraina

  Det är avgörande att upprätthålla även det internationella stödet för Ukraina. Rysslands aggression är ett hot mot internationell fred och säkerhet. 

  En rättvis, omfattande och varaktig fred baserad på principerna i FN-stadgan ligger i hela det internationella samfundets intresse. Vi måste stå upp för den internationella regelbaserade ordningen. Fortsatt diplomatiskt utåtriktat arbete för att nå ut till och bygga relationer med globala partners är avgörande för att säkerställa bredast möjliga stöd för Ukraina. 

Om NB8 och N5

NB8 och N5 är informella nordisk-baltiska respektive nordiska samarbeten inom utrikes- och säkerhetspolitik. Samarbetena i NB8 och N5 leds av utrikesministrarna som möts flera gånger under ordförandeåret för att fördjupa samarbetet kring aktuella frågor. Utöver det hålls ett hundratal möten på olika nivåer varje år.

Om Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Under 2024 kommer Sverige även vara ordförande för Nordiska ministerrådet. Läs om Sveriges prioriteringar:

Innehåll om N5 och NB8

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.

Laddar...