Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Nordisk deklaration kring konkurrenskraft och säkerhet undertecknad

Publicerad

De nordiska regeringscheferna har i dag undertecknat en gemensam deklaration om Nordens framtida konkurrenskraft, tillväxt och säkerhet. Deklarationen undertecknades i samband med det nordiska toppmöte som statsminister Ulf Kristersson står värd för den 13 maj i Stockholm.

Ladda ner:

– För att öka Nordens konkurrenskraft och tillväxt är det helt avgörande att underlätta för företag och människor att verka över landsgränserna. Från svensk sida behöver vi därför fokusera på ett integrerat Norden utan gränshinder. Det handlar i grunden om att det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i Norden och över gränserna, säger statsminister Ulf Kristersson.

2019 antog de nordiska statsministrarna målet att Norden ska bli världen mest hållbara och integrerade region till år 2030.

I deklarationen finns tydliga referenser till EU:s inre marknad, som även Norge och Island tillhör genom EES-avtalet samt till det arbete som pågår inom EU på konkurrenskraftsområdet. Deklarationen understryker även vikten av att Norden fortsatt kan konkurrera globalt, särskilt med avstamp i den geopolitiska utvecklingen, exempelvis när det gäller telekom-området.

Toppmötet ägde rum i Stockholm den 13 maj med regeringschefer från Finland, Danmark, Norge, Island och Sverige. I diskussionen om Nordens framtida konkurrenskraft deltog även näringslivsrepresentanter från de fem nordiska länderna.

Sverige är under 2024 ordförande i Nordiska Ministerrådet.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Mobil 076-131 82 01
e-post till Tom Samuelsson
Laddar...