Mål för Finansmarknad

Målen för finansmarknadsområdet är:

  1. Det finansiella systemet ska vara stabilt och präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.
  2. Det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.
  3. Statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt.