Finansmarknad i statens budget

Finansmarknad är en del av utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

1:11 Finansinspektionen
1:12  Riksgäldskontoret
1:16  Finansmarknadsforskning
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

Mer om statens budget

Den 17 april lämnar regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen.