Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ett bättre premiepensionssystem SOU 2019:44

Publicerad

En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget.

Ladda ner:

Förvalet utgångspunkt för allt sparande

Premiepensionssystemet bör enligt utredningen utformas så att det i så stor utsträckning som möjligt enbart är sparare som vill och kan sätta samman egna fondportföljer som gör det. Förvalet ska vara utgångspunkten för alla sparare, och det ska inte krävas aktivitet eller finansiell kunskap hos spararen. Det ska finnas möjlighet att välja risknivå inom ramen för statlig förvaltning. Om spararen inte enbart vill välja risknivå ska det finnas möjlighet att välja en eller flera fondkategorier som spararen kan placera sina medel i.

Upphandlat fondtorg ersätter öppet fondtorg

Utredningen föreslår att det nuvarande öppna fondtorget ersätts av ett upphandlat fondtorg där en särskild huvudman har ansvar för att det finns en tillräcklig valfrihet bland kontrollerade fonder av god kvalitet. Urvalet av fonder ska ske genom ett lagreglerat upphandlingsförfarande.

Avkastning, stabilitet och påverkad risk

Målet för premiepensionen i framtiden ska vara att:

 1. under spartiden ge en avkastning som är tydligt högre än förändringen av inkomstindex men utan garantier för avkastningen,
 2. under utbetalningstiden leverera en stabil premiepension, samt
 3. bibehålla rätten för enskilda att påverka risknivån och placeringsinriktningen av premiepensionsmedlen.

Myndigheten för premiepensionens fondförvaltning

Utredningen föreslår vidare att Sjunde AP-fonden får fler uppgifter och byter namn till Myndigheten för premiepensionens fondförvaltning. Myndigheten kommer vara oberoende från regeringen med huvuduppgifterna att:

 1. förvalta förvalet i premiepensionen,
 2. förvalta det nya upphandlade fondtorget,
 3. sköta kapitalförvaltningen av den traditionella försäkringen, och
 4. förvalta premiepensionens valarkitektur.

Övriga uppgifter inom premiepensionssystemet ska liksom i dagsläget skötas av Pensionsmyndigheten.

Den nya myndigheten bör verka för att det befintliga fondtorget ska vara avvecklat och ersatt av ett upphandlat fondtorg senast den 31 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett bättre premiepensionssystem

  En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett bättre premiepensionssystem

  I lagrådsremissen föreslår regeringen mål för premiepensionssystemet samt en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Proposition (1 st)

 • Ett bättre premiepensionssystem

  Regeringen föreslår mål för premiepensionssystemet och en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare i att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Laddar...