Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Ett bättre premiepensionssystem Prop. 2021/22:179

Publicerad

Regeringen föreslår mål för premiepensionssystemet och en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare i att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Ladda ner:

Regeringen föreslår bland annat

 • ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepensionen. Fondtorget ska erbjuda pensionsspararna en valfrihet i fråga om hur deras fondmedel ska placeras.
 • en lag som reglerar en ny myndighet som ska ha i uppgift att upphandla fonderna och i övrigt förvalta fondtorget. Den nya myndigheten föreslås heta Fondtorgsnämnden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett bättre premiepensionssystem

  En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett bättre premiepensionssystem

  I lagrådsremissen föreslår regeringen mål för premiepensionssystemet samt en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Proposition (1 st)

 • Ett bättre premiepensionssystem

  Regeringen föreslår mål för premiepensionssystemet och en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare i att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Laddar...