Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ett bättre premiepensionssystem

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen mål för premiepensionssystemet samt en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepensionen. Fondtorget ska ge pensionsspararna frihet att välja hur deras fondmedel ska placeras.

Regeringen föreslår också en lag som reglerar en ny myndighet. Myndigheten ska upphandla fonderna och förvalta fondtorget. Regeringen föreslår att den nya myndigheten ska heta Fondtorgsnämnden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    I lagrådsremissen föreslår regeringen mål för premiepensionssystemet samt en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Proposition (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    Regeringen föreslår mål för premiepensionssystemet och en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare i att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.