Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension Dir. 2020:99

Publicerad

Utredningens uppdrag förtydligas. Den nya myndigheten ska vara en nämndmyndighet – Nämnden för premiepensionens fondtorg – med ansvar för fondtorget för premiepension.

Ladda ner:

Myndigheten ska  upphandla fonder till det nya fondtorget och förvalta fondtorget. Myndigheten ska också ansvara för avvecklingen av det nuvarande fondtorget och hur premiepensionsmedel på dagens fondtorg ska föras över till det upphandlade fondtorget. 

Pensionsmyndigheten ska vara värdmyndighet

Det är regeringens avsikt att nämndmyndigheten ska ha Pensionsmyndigheten som värdmyndighet. Nämndmyndigheten kommer att ha ett stort inslag av löpande arbete som inkluderar samverkan med befintliga funktioner på Pensionsmyndigheten.

Utredningstiden förlängs till den 31 augusti 2021 så att nämndmyndigheten kan inleda sin verksamhet den 1 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    I lagrådsremissen föreslår regeringen mål för premiepensionssystemet samt en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Proposition (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    Regeringen föreslår mål för premiepensionssystemet och en pålitlig och säker valmiljö som ska vägleda pensionssparare i att utifrån kunskap och intresse göra egna val av fonder.

Laddar...