Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

Publicerad

Regeringen anser att kompetensen hos yrkesgruppen undersköterskor behöver säkerställas och att det därför ska införas en skyddad yrkestitel för yrket.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att bara de som har bevis på att de har rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Detta i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den som saknar bevis ska inte få använda en titel som kan förväxlas med yrkestiteln undersköterska.

Grunden för att få en skyddad yrkestitel kommer att vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Övergångsbestämmelser gäller i tio år

Regeringen föreslår också övergångsbestämmelser. Den som, när de nya reglerna träder i kraft, är tillsvidareanställd som undersköterska får  använda titeln i tio år. Detta även om hen saknar bevis för rätten att använda den.

Under samma tid ska bevis för rätten att använda yrkestiteln undersköterska även kunna ges till dem som har genomfört en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Detta enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Reglering av yrket undersköterska

    En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt kompetens i vård och omsorg

    Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras så att kvalitet och säkerhet ökas i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Stärkt kompetens i vård- och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

    I lagrådsremissen föreslås att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Proposition (1 st)

Laddar...