Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik Prop. 2023/24:66

Publicerad

Regeringen föreslår ytterligare lagändringar för produkter som omfattas av EU-förordningarna om medicintekniska produkter. Det gäller bland annat en avgiftsskyldighet för den som ansöker om undantag från vissa språkkrav för medicintekniska produkter.

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att regioner och den som marknadsför ett läkemedel eller en annan vara få tillfälle till att överlägga med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket även i ärenden om omprövning av läkemedelsförmån och att en bestämmelse om överföring av sekretess införs för uppgifter som lämnas vid dessa överläggningar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 26 maj 2024.

Laddar...