Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Reglering av yrket undersköterska

Publicerad

En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • beskriva yrkets innebörd och yrkesrollens beskaffenhet,
 • föreslå en ändamålsenlig reglering för yrkesgruppen under-sköterska, det vill säga att yrkesgruppen ska omfattas antingen av bestämmelserna om legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering,
 • förtydliga vilken kompetens som ska krävas, och
 • lämna de författningsförslag som behövs.


Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Reglering av yrket undersköterska

  En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Stärkt kompetens i vård och omsorg

  Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras så att kvalitet och säkerhet ökas i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Stärkt kompetens i vård- och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

  I lagrådsremissen föreslås att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Proposition (1 st)

Laddar...