Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

Publicerad

Den 4 december 2019 trädde den nya EU-förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen i kraft. Förordningen innebär bland annat att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns (Frontex) mandat och resurser utvidgas. För att förordningen ska kunna tillämpas och få fullt genomslag i Sverige krävs vissa kompletterande nationella bestämmelser.

Ladda ner:

Regeringen föreslår kompletterande bestämmelser om utländska tjänstemäns rätt att utöva befogenheter som utgör myndighetsutövning samt om tjänstemännens rätt att bära och använda vapen, ammunition och annan liknande utrustning.

Regeringen lämnar även förslag på vad som ska gälla för utländska tjänstemän i fråga om straffrättsligt skydd och ansvar.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också att reglerna om underrättelseskyldighet när barn som misstänks för brott frihetsberövas ska förtydligas. Förslaget är framtaget mot bakgrund av att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har ifrågasatt Sveriges genomförande av EU:s försvarardirektiv 2013/48/EU.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (17 st)

Laddar...