Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01) Dir. 2023:15

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2023.

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 mars 2020 kommittédirektiv om uppgörelse
med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och
lantalaiset (dir. 2020:29). Den 23 juni 2021 beslutade regeringen
tilläggsdirektiv till kommittén. Enligt tilläggsdirektiven skulle uppdraget
redovisas senast den 15 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Som om vi aldrig funnits

    Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, Ku 2020:01, överlämnar sitt slutbetänkande Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset SOU 2023:68 ihop med två tillhörande publikationer; intervjuberättelser och forskarrapporter, onsdagen den 15 november 2023, klockan 15.30 i Pajala.

  • Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes

    Delbetänkande av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...