Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)

Publicerad

Delegationen ska nu även utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet, och lämna nödvändiga författningsförslag. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2023.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition