Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska (U 2021:02) Dir. 2022:12

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska

    Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska redovisar i detta betänkande uppdraget att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...