Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12) Dir. 2021:45

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17
januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition