Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ökad digitalisering på socialförsäkringsområdet för att motverka bidragsbrott och förebygga felaktiga utbetalningar Dir. 2024:59

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över möjligheterna att öka digitaliseringen på socialförsäkringsområdet. Detta med utgångspunkt i förmånerna sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och bostadsbidrag samt bostadstillägg till pensionärer. Meningen är att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar samt att kunna ge mer individanpassad service och effektivisera handläggningen av socialförsäkringsärenden.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat: 

  • analysera och lämna förslag till hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten digitalt och med stöd av ny teknik (såsom AI) kan ta tillvara befintliga interna uppgifter och hämta in uppgifter digitalt som behövs från andra än den sökande för att bedöma rätten till och ersättningens storlek vad gäller förmånerna sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och bostadsbidrag samt bostadstillägg till pensionärer, med utgångspunkt i de av 2021 års bidragsbrottsutredning identifierade gemensamma riskerna, 
  • sammanfatta de möjligheter som identifierats under arbetet när det gäller att nyttja digitaliseringen inom socialförsäkringens övriga förmåner och andra förmåner som administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, och 
  • lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2025.

Laddar...