Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre möjligheter för brottsbekämpningen att använda sig av provokation

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att använda provokation, även kallat provokativa åtgärder, och fordon som inte kan kopplas till de egna myndigheterna. Syftet är att stärka myndigheternas förmåga att bekämpa brott, framför allt genom dold spanings- och utredningsverksamhet.

En viktig del av brottsbekämpningen är möjligheten att bedriva dold spanings- och utredningsverksamhet. Provokation är en värdefull arbetsmetod för att avslöja svårutredd och allvarlig brottslighet. Ett exempel på provokation är om polis utger sig för att vara intresserad av att köpa narkotika och förmår någon att avslöja innehav av det. Motsvarande kan gälla vapen, läkemedel, explosiva varor eller sexuellt övergreppsmaterial. 

– Det saknas i dag en uttrycklig författningsreglering av arbetsmetoden och detta bidrar till en osäkerhet kring när och hur provokation får användas. Den här osäkerheten riskerar att leda till omotiverad återhållsamhet, men också en ökad risk för oavsiktliga övertramp. En lagreglering kan säkerställa att provokativa åtgärder kan användas när det är befogat, exempelvis vid sexualbrott på internet, och innebära större möjligheter att använda provokation än vad som är fallet i dag, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

De brottsbekämpande myndigheterna har också behov av att bland annat kunna spana med hjälp av fordon som inte går att koppla till en brottsbekämpande myndighet. De senaste årens teknikutveckling har inneburit att i princip vem som helst mycket snabbt och enkelt kan få del av uppgifter ur vägtrafikregistret. Detta har i sin tur lett till att de brottsbekämpande myndigheternas nyttjande av fordon i den dolda verksamheten har försvårats kraftigt.

Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå en lagreglering av provokation som stärker de brottsbekämpande myndigheternas förmåga och se över de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att använda fordon som inte kan kopplas till de egna myndigheterna.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...