Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Stärkt brottsbekämpning genom lagreglering av provokation Dir. 2024:44

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå en lagreglering av provokation och se över brottsbekämpande myndigheters möjlighet att använda fordon som inte kan kopplas till de egna myndigheterna. Syftet är att stärka myndigheternas förmåga, framför allt när det gäller dold spanings- och utredningsverksamhet.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • bedöma i vilka situationer och under vilka förutsättningar som brottsbekämpande myndigheter ska kunna använda sig av provokation inom förundersökningar,
  • föreslå en lagreglering av provokation inom förundersökningar som stärker de brottsbekämpande myndigheternas förmåga,
  • ta ställning till om det bör införas en lagreglering av provokation inom underrättelseverksamhet,
  • ta ställning till om det bör göras författningsändringar för att förbättra de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att använda fordon som inte kan kopplas till de egna myndigheterna, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2025.

Laddar...