Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utökat skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet

Publicerad

Regeringen avser att bereda ett lagförslag om utökat skydd mot diskriminering när det gäller offentliga verksamheter. Dagens lagstiftning innebär att enskilda har ett svagare skydd mot diskriminering vid kontakter med vissa myndigheter jämfört med andra myndigheter.

Idag gäller ett förbud mot diskriminering i vissa delar av den offentliga verksamheten exempelvis inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet och inom socialtjänsten. I andra delar av den offentliga verksamheten är skyddet begränsat till när den enskilda har kontakter med myndigheten. Om exempelvis en polis eller tulltjänsteperson använder ett diskriminerande språkbruk i samband med rådgivning eller i kontakt med allmänheten omfattas det av förbudet. Däremot omfattas inte åtgärder som en polis eller tulltjänsteperson vidtar i förhållande till en enskild i dagens lagstiftning.

Regeringen avser bereda ett lagförslag om utökat skydd mot diskriminering när det gäller offentliga verksamheter.

Presskontakt

Emelie Franzén
Pressassistent hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-771 09 51
e-post till Emelie Franzén
Laddar...