Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen har fattat beslut om förordning kring nytt mediestöd

Publicerad

Europeiska kommissionen har den 30 november godkänt det nya svenska mediestödet. Regeringen har därför i dag, under ett extrainsatt regeringssammanträde, fattat beslut om förordning kring nytt mediestöd. Det nya stödet träder i kraft den 1 januari 2024.

Det nya mediestödet är i huvudsak utformat enligt de förslag som mediestödsutredningen lade fram. Stödets syfte är att främst stärka den regionala och lokala nyhetsjournalistiken, men ska även kunna användas för att stötta mediemångfalden på nationell nivå. Det nya mediestödet har även anpassats för teknikneutralitet för att bättre spegla dagens medielandskap. Regeringen har vid den närmare utformningen av stödet särskilt beaktat små medieaktörers unika förutsättningar.

– Utgångspunkten har hela tiden varit ett teknikneutralt system som riktas mot de medier som verkligen behöver stöd. Detta för att främja en mer långsiktig bärkraft, även för små aktörer. Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att värna den lokala journalistiken i hela landet, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Förordningen kommer att kungöras i närtid och finnas tillgänglig på svenskforfattningssamling.se. Den nya lagen om mediestöd (2023:664) träder i kraft 1 januari 2024.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson