Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges program för Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K) 2024

Publicerad

Kulturdepartementet ansvarar för ordförandeskapet inom ministerrådet för kultur, MR-K. Kulturen utgör en av hörnstenarna i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna. Ett inkluderande nordiskt kulturliv främjar demokrati, mångfald och livskvalitet. Därför spelar det nordiska kultursamarbetet en avgörande roll i arbetet för ett integrerat och hållbart Norden.

Ordförandeskapets prioriteringar inom kulturområdet: Krisberedskap inom kultursektorn och ett läsande Norden

Som särskilda ordförandeskapssatsningar kommer Sverige att lyfta fram två teman med stor betydelse för vårt framtida Norden och för kommande generationer av nordbor: krisberedskap på kulturområdet och läsfrämjande.

Kultursektorns krisberedskap

De senaste årens utmaningar med Covid19-pandemin och det allvarliga säkerhetsläget i Europa är gemensamma för de nordiska länderna och för det nordiska kultursamarbetet. Det svenska ordförandeskapet vill bidra till diskussion och erfarenhetsutbyte om beredskapsfrågor i kultur- och mediesektorn, till exempel när det gäller möjligheterna att stärka skyddet för kulturarv i händelse av kris eller krig.

I samband med ministermötet i Stockholm i maj är även de baltiska kulturministrarna inbjudna för att dela erfarenheter, lyfta goda exempel och utvecklingsfrågor om arbetet med beredskap för kulturarv och upprätthållande av kulturverksamheter i händelse av kris, höjd beredskap eller krig. Som en uppföljning planeras i juni en nordisk/baltisk konferens på samma tema.

Ett läsande Norden

Läsfrämjande och läsförståelse är en prioriterad fråga i alla de nordiska länderna. Det är ytterst en fråga om demokrati och likvärdighet, dels vad gäller tillgången till utbildning och kultur, dels vad gäller möjligheten att ta plats i samhället och att som medborgare delta i det demokratiska samtalet.

För att lyfta Norden som en läsande region samarbetar Kulturdepartementet med Utbildningsdepartementet kring evenemang i samband med Bokmässan i Göteborg i september.

Möten och konferenser (uppdateras löpande)

Ministerrådsmöten för kultur och ämbetsmannakommittémöten

 • 11–12 mars ÄK-K 1/24 Köpenham
 • 2 maj MR-K 1/24 Stockholm
 • 3 maj Nordiskt-baltiskt kulturministermöte Stockholm
 • 11–12 september ÄK-K 2/24 Sverige
 • 30 oktober MR-K 2/24 Reykjavik
 • 10–11 december ÄK-K 3/24 Köpenhamn 

Konferenser och möten inom ramen för ordförandeskapet

 • 8 februari, Stockholm, symposium on the Public Value of Communication Infrastructures in the Nordics, arrangör: Nordicom och Nordregio. Konferensen livestreamas på Nordicoms/Göteborgs universitets webbsida.
 • 11–12 juni, Stockholm. Nordisk/baltisk konferens samt expertmöten om beredskap i kultursektorn, arrangör: Riksantikvarieämbetet. 
 • September, Bokmässan i Göteborg, seminarium om läsning och läsfrämjande.

Övriga möten i det nordiska samarbetet

 • 16 april, Stockholm. Konferens Kulturpolitisk dag. Kulturanalys Norden, som är ett nordiskt kunskapscenter för kulturpolitik finansierad av Nordiska ministerrådet, leder panelsamtal om nordiska perspektiv på lagstiftning inom kulturområdet. Arrangör: Myndigheten för kulturanalys.
 • 13 juni, Nordiska museet, Stockholm. Utdelning av Nordens samarbetspris, arrangör: Föreningen Norden.
 • 19-20 september, Göteborg. Nordisk konferens om kulturstatistik, arrangör: Myndigheten för kulturanalys och Kulturanalys Norden.
 • 23-24 oktober, Stockholm. Nordiskt Directors Forum för de nationella naturhistoriska museerna, arrangör: Naturhistoriska riksmuseet.

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Här finns samlad information om ordförandeskapet:

Laddar...