Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Betänkande om en modernisering av inskränkningarna i upphovsrätten överlämnat till regeringen

Publicerad

Regeringen har tagit emot betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten. Utredningen föreslår bland annat ökade möjligheter att använda verk i nyhetsrapportering och en ny generell inskränkning för parodier och liknande uttryck.

Den som vill använda ett verk eller en annan skyddad prestation måste som utgångspunkt ha samtycke av den som innehar upphovsrätten. I upphovsrättslagen finns emellertid en rad inskränkningar som motiveras av hänsyn till olika allmänna eller enskilda intressen. Syftet med översynen har varit att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk. I uppdraget har ingått att föreslå de ändringar som behövs för att bland annat säkerställa att det finns rimliga möjligheter att återge offentlig konst samt att använda verk och andra skyddade prestationer vid nyhetsrapportering och i parodisyfte. 

I betänkandet föreslås bland annat att reglerna om konst i det offentliga rummet anpassas till dagens förhållanden, ökade möjligheter att använda verk i nyhetsrapportering och en ny generell inskränkning för parodier och liknande uttryck. Det föreslås även att reglerna om namn- och källangivelse förtydligas och att det införs en tolkningsregel motsvarande den så kallade trestegsregeln i upphovsrättslagen. Förslagen innebär vidare att kulturarvsinstitutioner får ökade möjligheter att använda verk och att det införs en ny inskränkning för vetenskaplig forskning. 

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2025.

Betänkandet ska skickas på remiss och kommer därefter behandlas vidare inom Regeringskansliet. 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...