Plastföroreningar kan upphöra till 2040 med mer effektiva åtgärder

Publicerad

Nu presenterar de nordiska länderna en rapport med 15 globala åtgärder som kan få plastföroreningar att upphöra till 2040. Rapporten är ett bidrag till förhandlingarna om ett nytt internationellt avtal mot plastföroreningar som ska avslutas nästa år.

Plastföroreningar är ett globalt problem och om inga åtgärder vidtas kan tillverkningen av ny plast öka med två tredjedelar. Den årliga mängden felhanterad plast nästan fördubblas och utsläppen av växhusgas väntas öka med 63 % fram till 2040 jämfört med nivåerna 2019. Rapporten anger att med 15 globala åtgärder kan den felhanterade plasten minska med 90 % och tillverkningen av ny plast kan minska med 30 % fram till 2040.    

- Under hela sin livscykel orsakar plasten växthusgasutsläpp som hotar våra globala klimatåtaganden och den biologiska mångfalden. Denna rapport understryker att kraftfulla åtgärder krävs. Sverige vill vara en del av lösningen i att utveckla ett ambitiöst globalt avtal och ta till vara på denna unika möjlighet att få ett slut på plastföroreningar, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Nästa internationella förhandlingsmöte för att uppnå ett globalt avtal mot platsföroreningar sker i Kenya i höst. För Sverige är det viktigt att avtalet blir rättsligt bindande och omfattar hela plastens livscykel. Det är även prioriterat att avtalet säkerställer att plastprodukter formges så att de kan återvinnas och att farliga kemikalier i plast och onödiga plastprodukter förbjuds.

Genvägar

Rapporten ”Towards Ending Plastic Pollution by 2040: 15 Global Policy Interventions for Systems Change” har beställts av Nordiska ministerrådet för miljö och klimat och tagits fram av Systemiq.

Världens länder fattade beslut om att inleda förhandlingar om ett globalt avtal mot plastföroreningar vid FN:s miljöförsamling UNEA5 i mars 2022.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg