Romina Pourmokhtari reser till Oslo för nordiskt miljö- och klimatministermöte

Publicerad

Den 1 november deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari på det nordiska miljö- och klimatministermötet i Oslo. På agendan står diskussioner om förhandlingarna om ett globalt avtal mot plastföroreningar, COP28 och klimatanpassning. Dessutom presenteras de prioriteringar för klimat- och miljöområdet som det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet kommer att driva på för under nästa år.

Vid mötet får ministrarna en presentation av en ny nordisk rapport om hur plastföroreningar kan stoppas till 2040. Ministrarna förväntas också anta en deklaration om hög ambition i de globala förhandlingarna om ett nytt avtal mot plastföroreningar. Ministrarna ska dessutom diskutera nordiskt samarbete inför COP28 och anta en deklaration kring detta.

– Tillsammans med de nordiska länderna är vi starka i de globala förhandlingarna. Tack vare vårt goda nordiska samarbete driver vi på förhandlingarna för att ett ambitiöst avtal mot plastföroreningar ska kunna antas 2024. Vi är också helt överens inom de nordiska länderna om att alla länder behöver bidra till att vi når 1,5-gradersmålet i Parisavtalet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Andra punkter på dagordningen är klimatanpassning och diskussion om inriktningen för det nya nordiska samarbetsprogrammet för 2025–30. Klimat- och miljöministern ska även presentera prioriteringar och insatser på miljö- och klimatområdet under det kommande svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024.

Under resan deltar statsrådet också i Nordiska rådets prisutdelning, samrådsmöte med Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden och ett möte med Nordic CEOs for a sustainable future. Statsrådet kommer också att ha bilaterala överläggningar med sin nya norska ministerkollega.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Nordiskt samarbete

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget – år 2023 är Island ordförande. Sverige kommer att vara ordförande i samarbetet 2024.

Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet, där Norge har ordförandeskapet 2023.

Rapporter från ministerrådet

På mötet presenteras också två nya större rapporter för ministrarna: