Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturdepartementet utreder behovet av ett tidsbegränsat stöd till vissa tidskrifter

Publicerad

Kulturdepartementet ger utredaren Madeleine Sjöstedt i uppdrag att undersöka behovet av ett tidsbegränsat stöd till tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik.

– Tidskrifter som bedriver fördjupande och samhällsviktig journalistik är av stor betydelse för demokratin. Tidskrifterna är ett värdefullt komplement till de allmänna nyhetsmedierna och erbjuder nödvändig fördjupning, säger kulturminister Parisa Liljestrand.  

Syftet med ett eventuellt stöd skulle vara att underlätta övergången till digitala distributions- och marknadsförutsättningar för vissa tidskrifter under en begränsad tid.  

I utredningens uppdrag ingår att

  • definiera vad som kännetecknar tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik,
  • översiktligt kartlägga förekomsten av sådana tidskrifter,
  • analysera möjligheterna till stöd för sådana tidskrifter inom ramen för befintliga eller föreslagna stödsystem,
  • bedöma behovet av ett tidsbegränsat särskilt stöd för sådana tidskrifter,
  • om behov bedöms finnas av ett särskilt stöd till sådana tidskrifter, med beaktande av EU:s regler om statligt stöd lämna förslag till hur ett tidsbegränsat tidskriftsstöd kan utformas, vilka kriterier som bör ligga till grund för fördelning av stöd och vilken instans som ska besluta om stöd.
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Till utredare utses Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 15 mars 2024.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson