FN och Sverige

Sverige blev medlem i FN år 1946, året efter det att FN bildades. Sedan dess har det varit en viktigt del av svensk utrikespolitik att vara med och arbeta i FN.

Sveriges regering, med ett brett stöd i riksdagen, ser samarbetet inom FN som det viktigaste sättet att komma till rätta med världens stora frågor om hur vi ska överleva här på jorden.

Sedan 1960-talet har Sverige varit med i flera av FN:s fredsbevarande operationer. Mer än 70 000 svenskar har gjort FN-tjänst genom åren och många svenskar har arbetat som FN-medlare. Sverige har arbetat med många av FN:s arbetsområden. Sverige har också startat arbetet med många viktiga sakfrågor. Dödsstraffets avskaffande, barns rättigheter, avskaffande av apartheid, tortyrkonventionen, liksom inom områden som nedrustning, miljö och narkotikabekämpning är exempel på frågor som Sverige arbetat med. Sverige är också en av de största givarna till FN:s olika organ inom utvecklingssamarbetet mellan olika länder.