Så arbetar Regeringskansliet

Regeringskansliet är en egen myndighet som fungerar som regeringens eget kontor. Regeringskansliet stödjer regeringen i arbetet med att styra Sverige och att göra politiken till verklighet.

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen.

På Regeringskansliet arbetar ungefär 5 000 personer. 200 av dessa är politiskt tillsatta. När det blir en ny regering slutar de politiskt tillsatta och tjänstemännen arbetar kvar.

Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen leder arbetet och samordnar arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen ansvarar för samordningen av Sveriges EU-politik. Statsministern är chef över Statsrådsberedningen.

Departementen

I varje departement finns en till fyra ministrar. En av dem är departementschef.

Tjänstemännen hjälper regeringen med att ta fram förslag till olika regeringsbeslut. De största arbetsuppgifterna är arbetet med att skapa nya lagar och att skriva statsbudgeten. Tjänstemännen arbetar också med styrning av de statliga myndigheterna. Alla departementen arbetar också med frågor som har med Europeiska Unionen, EU, att göra. Tjänstemän från alla departement företräder Sverige i EU och bereder frågor inför EU-möten.

Utrikesrepresentationen

Sverige har omkring 100 utlandsmyndigheter. Utlandsmyndigheterna är svenska ambassader, representationer, delegationer och konsulat. Tillsammans med de ungefär 350 honorärkonsulaten bildar de utrikesrepresentationen.

Ambassadernas webbplats - swedenabroad.com