Budgetprocessen

Arbetet med statsbudgeten tar lång tid och börjar mer än ett år innan budgetåret startar.

Arbetet börjar i december med att Finansdepartementet berättar för regeringen om hur de tror att ekonomin kommer att bli. I mars håller regeringen möten där de diskuterar hur de ska använda pengarna i statsbudgeten. I vårpropositionen bestämmer regeringen hur den ska använda statens pengar de kommande åren. Vårpropositionen lämnas till riksdagen i april.

Under våren och sommaren fortsätter arbetet på departementen. Regeringen lämnar förslag till statsbudget för nästa år. Förslaget heter budgetproposition och den lämnas till riksdagen i september.

När riksdagen går igenom budgetpropositionen tar departementen fram regleringsbrev för myndigheterna. Regeringen beslutar om regleringsbreven innan året tar slut.