Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

Nationellt våldsförebyggande program

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Genom det våldsförebyggande programmet förstärker regeringen det tidiga våldsförebyggande arbetet, insatserna mot dem som har förhöjd risk att utöva våld samt åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld.

Ladda ner: