Informationsmaterial från Kulturdepartementet

Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara

Publicerad

I denna demokratistrategi belyser regeringen de utmaningar som demokratin står inför idag och lägger fast prioriteringar för demokratipolitiken.

Ladda ner:

Strategin inleds med en genomgång av läget i demokratin. Den svenska demokratin står stark och har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. Därefter beskrivs omvärldsförändringar som påverkar svensk demokrati, såsom en mer globaliserad ekonomi, en växande internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Mot bakgrund av omvärldsförändringarna bedömer regeringen att tre utmaningar för demokratin är särskilt viktiga att bemöta: det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati.

Regeringen tar ett samlat grepp om pågående och framtida insatser för att slå vakt om och stärka demokratin: främja – fler ska vara delaktiga i demokratin, förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin samt försvara – fler ska stå upp för demokratin.