Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringsbeslut om anvisningar till en ny strategi för Bangladesh

Publicerad

Idag beslutade regeringen att Sida ska ta fram underlag till en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh 2021–2025.

Anvisningarna ges i en tid då det finns behov av fortsatt utvecklingssamarbete med Bangladesh. Utvecklingen i Bangladesh vad gäller demokratisk samhällsutveckling och läget för medborgerliga och politiska rättigheter har försämrats de senaste åren. Handlingsfriheten för civilsamhällesorganisationer har inskränkts, media utsätts i allt högre grad för påtryckningar och myndigheterna brister i sitt skydd av minoriteter.

Den nya strategin ska därför ha ett ökat fokus på rättsstatens principer, demokrati och mänskliga rättigheter. Kvinnor och unga ska vara prioriterade grupper och jämställdhet och anti-korruption ska genomsyra arbetet.

Regeringen ger också Sida i uppdrag att i underlaget redogör för hur stödet till Rohingya-flyktingarna och värdsamhällena genomgående kan integreras i samtliga verksamheter där så är lämpligt.
Förslaget ska utgå från ett indikativt volymspann för Sida om mellan 1,2-1,4 miljarder kronor för perioden 2021-2025. Sida ska redovisa sitt uppdrag för regeringen senast den 4 september 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00