EU:s jordbruks- och fiskeråd antog slutsatser om EU:s skogsstrategi

Publicerad

På mötet i jordbruks- och fiskerådet den 15 november antog EU:s medlemsländer slutsatser om EU:s skogsstrategi för 2030. Andra frågor på dagordningen var marknadssituationen för jordbruksprodukter och samråden med Storbritannien om fiskekvoter för 2022. Sverige representerades av ambassadör Torbjörn Haak.

Mötessalen där EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas 15 november
EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas i Bryssel den 15 november. Foto: Europeiska unionens råd

Slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030

På mötet antog rådet slutsatser om EU:s skogsstrategi för 2030 som EU-kommissionen presenterade i somras.

Rådets slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030

Slutsatserna innehåller en rad synpunkter på EU-kommissionens förhållningssätt till skogliga frågor och skogssektorn i strategin. Därtill finns en vägledning till EU-kommissionen inför det fortsatta arbetet med initiativ som lyfts fram i strategin.

Texten betonar det nationella självbestämmandet i skogliga frågor och reflekterar Sveriges ståndpunkter i en rad centrala frågor, bland annat vad gäller ökade ambitioner för klimat och miljö och att EU-länderna själva måste få välja skötsel- och brukningsmetoder utifrån nationella förutsättningar.

Marknadssituationen för jordbruksprodukter

Det var även en diskussion om den rådande marknadssituationen för jordbruksprodukter. Bland annat de stigande priserna på insatsvaror som påverkar jordbrukets lönsamhet togs upp. Även den i flera länder svåra situationen för grisköttssektorn var uppe för diskussion.

Gemensamt fiske med Storbritannien

På mötet diskuterades också de pågående samråden med Storbritannien om fiskekvoter för 2022, som efter brexit regleras i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. Det är EU-kommissionen som leder samråden med Storbritannien och ministerrådets roll är att ge kommissionen vägledning och sedan slutligen godkänna förslaget om fiskekvoter.

Information på rådets webbplats: Fiskbestånd som delas mellan EU och Storbritannien

Ambassadör Torbjörn Haak representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Mer om mötet i jordbruks- och fiskerådet 15 november

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.