Överenskommelse om fiskekvoter för Östersjön

Publicerad

När EU-ländernas fiskeri- och jordbruksministrar möttes den 11-12 oktober enades de om fiskekvoter för Östersjön under 2022. Beslutet innebär totalt sett minskade fiskemöjligheter för alla länder runt Östersjön.

Fiske i Östersjön 2022

På oktobermötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd sker den årliga förhandlingen om vilka fiskerinivåer som ska tillåtas i Östersjön under det nästkommande året.

Efter omfattande diskussioner som drog ut på tiden nåddes så småningom en överenskommelse.

Överenskommelsen innebär att fiskemöjligheterna minskar 2022 jämfört med 2021. Det gäller framför allt fiske av torsk och sill. Ett förbud införs mot riktat torskfiske i västra Östersjön och det förbud som finns sedan tidigare mot riktat fiske av den östliga torsken förlängs. Bara oundvikliga bifångster tillåts.

Också fiske av sill minskar med stopp i västra Östersjön och sänkning i centrala Östersjön.

För laxfisket införs ett förbud mot riktat fiske söder om Ålandshav. Lekstängningsperioder för torsk gäller samt fortsatt reglering av fritidsfisket.

Beslutet antas få negativa konsekvenser för det svenska kustnära fisket, kustsamhällen och för fiskberedningsföretag i alla medlemsstater runt Östersjön.

Överenskommelsen innebär sammantaget en minskning av Sveriges totala fiskemöjligheter men regeringen har samtidigt drivit och fått gehör för vissa undantag för att mildra konsekvenserna för det småskaliga kustnära fisket och berörda lokala beredningsföretag.

Delade vatten med Storbritannien, Norge och andra kuststater

Medlemsländerna gav sin syn på de kommande förhandlingarna mellan EU, Storbritannien och Norge om fångstnivåer i gemensamma vatten.

EU förhandlar årligen med Norge om fisket i gemensamma bestånd i Nordsjön och Skagerrak. Brexit har inneburit att en majoritet av arterna i Nordsjön från och med 2021 delas mellan EU, Norge och Storbritannien. Diskussionen mellan EU-länderna om fångstnivåer var en viktig förberedelse inför den kommande förhandlingen mellan de tre parterna.

Mötets första dag ägnades åt fiske och andra dagen åt en rad frågor på jord- och skogsbruksområdet.   

Statssekreterare Per Callenberg företrädde Sverige som ägde rum i Luxemburg.

statssekreterare Per callenberg
Statssekreterare Per Callenberg företrädde Sverige i förhandlingarna om fiskekvoter i Östersjön för 2022. Förhandlingarna hölls i EU:s ministerråd för jordbruk och fiskeri den 11-12 oktober. Foto: Sverige EU-representation

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Om mötet på på EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 11-12 oktober

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.