Statsministern presenterar det svenska ordförandeskapsprogrammet i Nordiska ministerrådet 2024

Publicerad

Tack (herr/fru president), 

Det nordiska samarbetet är lätt att ta för givet. 

Men betydelsen av starka historiska band – och en förmåga att dra lärdom av varandras erfarenheter - har nog aldrig varit så viktiga som just nu. I en hotfull tid av ofred och ofrihet i vår omvärld. 

För två veckor sedan sköts två oskyldiga svenska fotbollssupportrar ihjäl i Bryssel, och ytterligare en skadades allvarligt - i ett terrordåd som inte kan beskrivas som något annat än en attack på vårt öppna och demokratiska samhälle. 

Och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har än en gång tagit krigets fasor till Europa. I Ukraina formas en hel generation av personliga och nationella tragedier, men också av längtan efter fred och frihet och att få vara en del av en större europeisk gemenskap. Många fortsätter att betala det yttersta priset för den drömmen. 

Sverige går in i vårt kommande ordförandeskap i Nordiska ministerrådet med den dova samtidens ödmjukhet, men också med en fast övertygelse om att ett närmare samarbete mellan våra länder är avgörande för gemensam säkerhet och större välstånd. Sverige går också snart in i uppgiften som en allierad granne. 

***

Vår devis är ett säkrare, grönare och friare Norden.

Säkrare - genom att stärka vår förmåga att tillsammans förebygga, stå emot och hantera olika sorters kriser.

Grönare - genom att vara föregångare i en konkurrenskraftig och innovationsdriven grön klimatomställning både på hemmaplan och genom att främja rena nordiska lösningar i resten av världen. 

Friare - genom en politik för ökad tillväxt, ett konkurrenskraftigt näringsliv och en fördjupad nordisk integration. 

Visionen om att bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030 är vägledande. Men låt oss vara ärliga – vi har en bit kvar. Det är hög tid att accelerera vårt arbete. 

*** 

Under det svenska ordförandeskapet kommer vi särskilt att arbeta för ett integrerat Norden. 

Det är vår gemensamma uppgift att underlätta för människor och företag att själva kunna verka över gränserna. Det ska vara enkelt för en sjuksköterska att bo i ett land i Norden och jobba i ett annat. Det ska vara enkelt för ett byggföretag att utföra arbete – och anställa ny arbetskraft – på båda sidor av en landsgräns. När det är svårt, då hämmas tillväxt och konkurrenskraft. 

På många områden behöver vi göra mer. Gränspendling är ett sådant exempel. Trots en lång historia av nordisk integration ligger vi långt under det europeiska snittet vad gäller andelen gränspendlare. Det kan inte vara en slump.

Det svenska ordförandeskapet kommer att ta vidare vårt politiska arbete med att undanröja gränshinder, både för personer och företag. 

*** 

Våra nordiska länder delar en gemensam historia. Och vi går nu mot en ny tid av fördjupat samarbete. Sverige är på väg att följa Finland in i Nato och därmed står vi för första gången samlade i en gemensam försvarsallians.

Vi må vara små länder, men en rätt stor  och stark region. I tider av dramatiska förändringar i samhället, storskaliga investeringar i ny teknologi och grön innovation – och samtidigt ökad global konkurrens från nästan hela världen – ska vårt svar vara mer samarbete. 

Det är min regerings övertygelse. Och det är med den ambitionen som vi nästa år och med entusiasm tar oss an ordförandeskapet i nordiska ministerrådet. 

Tack. 

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.