Invigningstal av kulturminister Parisa Liljestrand vid Stockholm Art Week 2023

Publicerad

Öppningsanförande av kulturminister Parisa Liljestrand vid Stockholm Art Week 2023 den 9 maj i Stockholm.

Det talade ordet gäller.

Det är min stora glädje och ära att få hälsa er välkomna till invigningen av Stockholm Art Week 2023.

Stockholm har länge varit ett centrum för kultur och konst. Vår huvudstad har också skildrats flitigt i både litteratur, film och bildkonst. 

Ta bara den här platsen, Hospitalet, med sin långa och bitvis mörka historia. Många känner den säkert från Niklas Natt och Dags ”1794”. Andra har läst om den hos Carl Jonas Love Almqvist, eller Per Anders Fogelström. 

Precis som våra städer och livsmiljöer präglas av konst, präglar konsten oss som människor.

Den hjälper oss att se oss själva i andra. Den hjälper oss att förstå vårt förflutna och vår samtid. Och den hjälper oss att finna bättre lösningar på framtidens utmaningar.

Konsten roar och oroar. Den utmanar och förenar. Konsten är en omvälvande kraft. Och det är just den kraften som också gör den till en måltavla.  

Ta kriget i Ukraina, eller våldet i Iran. Gång på gång ser vi hur konst och konstnärer blir måltavlor för dem som vill inskränka människors frihet. 

Ett levande och fritt kulturliv är en central del i en fungerande demokrati. Konstnärer som blir hotade och förföljda är en direkt indikation på ett demokratiskt samhälle under press. 

Den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd är centrala för ett levande kulturliv. I den här frågan är min och regeringens uppfattning glasklar. Konsten får gärna skava och vara obekväm. Den får också vara vacker och skön. Hela poängen är att det inte är upp till mig som politiker att avgöra. Skapandet måste få vara fritt. 

Kära konstvänner! I dag är inte bara invigningen av Stockholm Art Week, utan även Europadagen för fred. Kriget i Ukraina påminner oss om behovet av att ständigt bekräfta konstens roll för ett öppet, tolerant och fungerande samhälle, och att fortsätta arbetet för konstnärer på flykt.

Under snart ett halvår har Sverige haft den viktiga rollen som ordförande i EU. Och under vårt ordförandeskap har vi gjort en tydlig prioritering av just de frågor som vi diskuterar här i dag: konstnärlig frihet och insatser för konstnärer på flykt. 

I morgon bitti åker jag själv till Gotland för att träffa några sådana konstnärer, som fått en fristad här i Sverige. Det är ett möte som jag ser väldigt mycket fram emot.

Men först vill jag passa på att tacka för möjligheten att vara här i dag. Jag hoppas att veckan som kommer ska ge er massor med kraft och inspiration att fortsätta ert viktiga arbete. Tack för ert engagemang för ett levande kulturliv och tack för att ni gör konsten tillgänglig för fler!  

Härmed förklarar jag Stockholm Art Week 2023 invigd!