Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Sveriges konvergensprogram 2024

Publicerad

Stabilitets- och tillväxtpakten är en uppsättning regler för samordning av finanspolitiken i EU:s medlemsstater. Syftet med pakten är att säkerställa sunda offentliga finanser. Enligt paktens bestämmelser ska medlemsstaterna senast i april varje år lämna in stabilitets- och konvergensprogram. Sverige och andra medlemsstater som inte har euron som valuta lämnar in konvergensprogram medan euroländer lämnar in stabilitetsprogram. Programmen är utgångspunkten för kommissionens och rådets övervakning av ländernas offentligfinansiella position.

Ladda ner:

Det svenska konvergensprogrammet innehåller en beskrivning av det finanspolitiska ramverket och målen för den ekonomiska politiken samt en redogörelse för prognosen för den ekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna. Programmet är baserat på 2024 års ekonomiska vårproposition.

Sveriges konvergensprogram 2024 baseras främst på 2024 års ekonomiska vårproposition (prop. 2023/24:100). Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen den 15 april 2024. Den 25 april 2024 beslutade regeringen om programmet.

Laddar...