Hoppa till huvudinnehåll

Georgien

Sveriges relation med Georgien präglas av stöd till landets EU-närmande, reformarbete och territoriella integritet. I december 2023 beslöt Europeiska rådet att bevilja Georgien status som kandidatland.

EU-närmandet är en viktig drivkraft för reformer i Georgien. EU:s relationer med landet har fördjupats de senaste åren, inte minst inom ramen för EU:s Östliga partnerskap. Den 27 juni 2014 undertecknade EU och Georgien ett associeringsavtal med ett djupgående och omfattande frihandelsområde. Ett avtal om viseringsförenkling trädde i kraft i mars 2011. Sedan 2017 kan georgiska medborgare resa viseringsfritt till Schengenländerna. Georgien ansökte den 3 mars 2022 om medlemskap i Europeiska unionen. I december 2023 beviljades landet kandidatlandsstatus. 

Sverige är en av de största bilaterala givarna till Georgien. Sveriges reformsamarbete med Georgien styrs av en regional strategi för Östeuropa för perioden 2021–2027 som omfattar totalt 6,6 miljarder kronor för hela regionen. Det svenska biståndet till Georgien uppgick 2023 till 230 miljoner kronor. Sverige bidrar också med personal till EU:s observatörsmission EUMM, som bland annat verkar längs de administrativa gränslinjerna gentemot de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien.

EU stödjer även Georgien genom EU:s internationella grannskaps- och samarbetsinstrument Global Europe (NDICI). Syftet med Global Europe är att utrota fattigdom, främja hållbar utveckling samt fred och stabilitet i hela regionen, genom att stödja civilsamhället och politiska och ekonomiska investeringar i partnerländerna. NDICI har en total budget på cirka 79 miljarder EUR för perioden 2021–2027. Georgien ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) som Sverige stödjer.

Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att:

  1. Öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling,
  2. Bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt
  3. Förbättra miljö och begränsa klimatpåverkan.

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Georgien är begränsade men har ökat över tid. Flera svenska företag finns etablerade i landet. Sverige har under de senaste åren importerat främst verkstadsprodukter och livsmedel från Georgien, medan Sveriges export till Georgien huvudsakligen utgörs av verkstadsprodukter. Georgiens största handelspartner är EU.

År 2010 uppgraderade Sverige sin representation i Tbilisi till ambassad. Ambassadör är Anna Lyberg. Georgien har en ambassad i Stockholm. Ambassadör är Irakli Khutsurauli.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Georgien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 18 träffar.

Laddar...