Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina och Kina i fokus på EU:s utrikesråd

Publicerad

När EU-ländernas utrikesministrar möts i Luxemburg står EU:s fortsatta stöd till Ukraina och åtgärder mot Ryssland på dagordningen. Också EU-Kina relationen ska diskuteras. Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige.

Rapport från EU:s höga representant för utrikesfrågor

EU:s höga representant Josep Borell inleder mötet på sedvanligt sätt med att gå igenom aktuella frågor. Han förväntas bland annat lyfta situationen i Iran, striderna på Afrikas horn, läget i Burkina Faso och förberedelser för klimatmötet COP27 samt att en del av EU:s övervakningsmission, EUMM i Georgien, nu kommer att övervaka det spända läget mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Ukraina                                                                

Ministrarna ska gå igenom läget med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina. De väntas också ta upp utvecklingen av EU:s träningsmission till stöd för Ukrainas militära förmåga.  

Regeringen fördömer i starkast möjliga ordalag den ryska aggressionen. EU har reagerat kraftfullt på de illegala annekteringarna av Donetsk, Luhansk, Kherson och Zaporizjzja. Rysslands agerande strider mot både folkrätten och FN-stadgan.

Regeringen anser att EU tillsammans med partners bör öka trycket på Ryssland genom sanktioner, isolering i multilaterala forum och ansvarsutkrävande för brott under aggressionen. EU bör i samarbete med partners fortsätta stödja Ukraina och utöver politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd fortsätta förberedelserna för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt land samt närmandet till EU.

EU:s relation med Kina

Ministrarna ska diskutera Kina där situationen för mänskliga rättigheter är allvarlig och har försämrats de senaste åren, i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Regeringen arbetar för en tydlig och sammanhållen EU-politik som tillvaratar EU:s intressen. EU ska fortsätta slå vakt om folkrätten, mänskliga rättigheter och den regelbaserade världsordningen. Sverige manar till nedtrappning och dialog i den alltmer spända relationen mellan Kina och Taiwan. Regeringen anser att EU:s gemensamma agerande i dessa frågor inklusive Xinjiang, Tibet och Hongkong är prioriterat liksom att fortsätta ta upp Rysslands aggression mot Ukraina.

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 17 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.