Hoppa till huvudinnehåll

Armenien

Armenien tillmäter relationen till EU stor betydelse och det omfattande partnerskapsavtal (CEPA) mellan EU och Armenien som trädde i kraft 2021 är centralt. CEPA inkluderar inte en frihandelsdel mot bakgrund av Armeniens medlemskap i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen (EEU).

Armenien är en aktiv partner inom Östliga partnerskapet (ÖstP). ÖstP syftar till EU-närmande genom att stödja reformprocesser, demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. EU och Armenien har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal som trädde i kraft 2017, vilket innebar sänkta kostnader för viseringsansökningar.

EU stödjer Armenien genom det internationella grannskaps- och samarbetsinstrumentet Global Europe (NDICI). Syftet med Global Europe är att bekämpa fattigdom, främja hållbar utveckling samt fred och stabilitet i hela regionen, genom att stödja civilsamhället och politiska och ekonomiska investeringar i partnerländerna. NDICI har en total budget på cirka 79 miljarder EUR för perioden 2021–2027. Armenien ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Det pågår en konflikt mellan Armenien och grannlandet Azerbajdzjan sedan över trettio år, och parterna har inte förhandlat fram något fredsavtal. EU har sedan våren 2023 en civil krishanteringsinsats på plats i Armenien (EUMA) med syftet att bidra till stabilitet på marken och förtroendebyggande mellan parterna. Hösten 2023 genomförde Azerbajdzjan en militär operation i regionen Nagorno-Karabach, som ledde till att regionens armeniska befolkning flydde till Armenien. 

Under 2019 inledde Sverige ett bilateralt reformsamarbete med Armenien, vilket styrs av strategin för Östeuropa för perioden 2021–2027. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på

  1. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet,
  2. Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser,
  3. Inkluderande ekonomisk utveckling samt
  4. Fredliga och inkluderande samhällen

Sveriges bistånd till Armenien uppgick till knappt 150 miljoner kronor 2023. Detta inkluderar det långsiktiga reformsamarbetet, men också humanitärt stöd för att svara upp mot de akuta behoven för människor som flydde från Nagorno-Karabach. Sveriges flexibla kärnstöd till organisationer som UNHCR spelade en viktig roll för att möjliggöra snabb anpassning av den humanitära responsen.

Sveriges varuexport till Armenien uppgick till cirka 126 miljoner kronor år 2022 och innefattade bland annat maskiner, transportmedel och livsmedel. Sveriges import från Armenien uppgick till omkring 4,1 miljoner kronor år 2022, där de största varukategorierna utgjordes av maskiner för anläggningsarbete, parfymer och kosmetika, samt alkoholhaltiga drycker. 

Sverige öppnade en ambassad i Armeniens huvudstad Jerevan i mars 2014. Ambassadör är Patrik Svensson. Armenien har en ambassad i Stockholm. Ambassadör är Anna Aghadjanian.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Du kan filtrera innehållet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 21 träffar.

Laddar...