Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor Diarienummer: U2024/00153

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor.

Remissinstanser:

Remissvar:

När det gäller avsnitten 7.1 och 7.2 i promemorian ska remissvaren ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 14 februari 2024. När det gäller övriga avsnitt i promemorian ska remissvaren ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 21 mars 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...