Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att genomföra en studie av svenska skolelevers attityder kring intolerans Diarienummer: A2023/00959

Publicerad

Forum för levande historia får i uppdrag att genomföra en studie av svenska skolelevers attityder kring intolerans. I uppdraget ingår att undersöka skolelevers attityder gentemot utsatta grupper såsom invandrare, judar, muslimer, romer och hbtqi-personer.

Ladda ner:

Forum för levande historia ska inom ramen för arbetet synliggöra gemen-samma mönster men också skillnader i attityder, inklusive analysera hur dessa samvarierar med faktorer som ålder, kön, socioekonomisk bakgrund och utbildning. Studien ska även bidra till ökad kunskap om ungdomars upplevda utsatthet för olika former av rasism och intolerans.

Studien ska till sin utformning möjliggöra jämförelser med resultatet av myndighetens tidigare genomförda attitydundersökningar kring intolerans. Forum för levande historia ska även undersöka möjligheten att inkludera samtliga grupper som särskilt uppmärksammas i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Laddar...