Uppdrag att utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås Diarienummer: I2022/02418

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg-Borås med inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket för att förbättra arbetspendling, men på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med projektet Göteborg–Borås, del av nya stambanor.

Ladda ner:

Trafikverket ska senast den 30 juni 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).