Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården Diarienummer: U2021/04375, U2022/01714

Publicerad

Stockholms universitet, Linköpings universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag av Regeringen att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården. Syftet är att öka den digitala samordningen av studenthälsovården vid universitet och högskolor för att främja studenternas psykiska och fysiska hälsa.

Ladda ner:

Som ett första steg i utvecklingen av webbportalen ska Stockholms universitet, Linköpings universitet och UHR genomföra en förstudie i syfte att utreda webbportalens framtida innehåll, organisation och finansiering. Studenter ska involveras i arbetet med förstudien.

Förstudien ska innehålla:

  • en övergripande redovisning av webbportalens innehåll och struktur samt hur innehållet bidrar till att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa,
  • en redovisning av vilken organisationsstruktur som behövs för en ändamålsenlig styrning och förvaltning av webbportalen, -en redogörelse för hur kvalitetsfrågor ska beaktas och på vilket sätt aktuell forskning kan tas tillvara,
  • en redogörelse för hur webbportalen ska bidra till att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan studenthälsovården vid universitet och högskolor,
  • en beskrivning av hur övriga universitet och högskolor löpande kan informeras och involveras i utvecklingen och förvaltandet av webbportalen,
  • en redogörelse för hur studenter kan involveras i utvecklingen av webbportalen, och
  • en ekonomisk redogörelse för hur medlen till webbportalen ska användas och fördelas mellan Stockholms universitet, Linköpings universitet och UHR.

Förstudien ska redovisas senast den 1 november 2022 och uppdraget med att ta fram webbportalen ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Laddar...