Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Stockholms universitet att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins möjligheter och utmaningar Diarienummer: Ku2020/00917/MD

Publicerad

Regeringen ger Stockholms universitet i uppdrag att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins utmaningar och möjligheter samt bidra till ett ökat intresse för demokratifrågor särskilt bland elever från studieovana miljöer. Stockholms universitet ska anordna demokratimässor för gymnasielever där ett brett utbud av forskning om politik och demokrati
tillgängliggörs.

Ladda ner: