Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott Diarienummer: Ku2017/02333/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med fokus på gärningspersoner i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2019.

Ladda ner:

I genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter.