Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Sametinget att kartlägga rasism mot samer i Sverige i dag

Publicerad

Regeringen ger Sametinget i uppdrag att kartlägga förekomsten av rasism mot samer i dag, såväl bland vuxna som hos barn och ungdomar. Kartläggningen ska omfatta utsatthet för rasism och hatbrott. I uppdraget ingår att lämna förslag till åtgärder mot rasism mot samer samt att sprida resultatet av kartläggningen.

Ladda ner:

Sametinget ska redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2018 till Forum för levande historia (med kopia till Kulturdepartementet) i enlighet med uppdraget till Forum för levande historia att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Ku2016/02633/DISK).

Laddar...