Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens medieråd att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism Diarienummer: Ku2016/01671/DISK

Publicerad

Regeringen ger Statens medieråd i uppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism.

Ladda ner:

Kartläggningen ska omfatta offentliga aktörers och civilsamhällets åtgärder på området samt de självregleringsåtgärder som leverantörerna av sociala medier genomför. I den mån könsskillnader har uppmärksammats inom ramen för dessa ska det framgå av kartläggningen. Myndigheten ska sprida resultaten av kartläggningen till berörda aktörer.